Seaside Open
Resultat

Highlights
Resans låt

2001
R E S U L T A T   S E A S I D E   O P E N   2 0 0 1

1. Bjarne

2. Mattis
Övriga deltagare:      Banor:

  • Mjölkeröd
  • Torreby
  • Fjällbacka
  • Mange
  • Marcus
  • Mattias A
  • Johan
  • Ulrik
  • Peter
Uppgifter om övriga placeringar saknas
> Regeldiskussioner, regeldiskussioner, regeldiskussioner

> Grenar avlägsnade från hinder

> Hur skulle det se ut om att fyllde sina flaskor här?

> 160 Pete - a good damn local